Valokuvien ottamiseen liittyy paljon muutakin kuin hyvien sekä mielenkiintoisten kuvien laukaiseminen ja kuvien muokkaaminen entistä mielenkiintoisempaan muotoon. Aina valokuvaus ei ole laillista tai hyvän tavan mukaista ja erilaiset kulttuurit tai yksityistilaisuudet voivat kieltää tiettyjen ihmisten tai tilanteiden valokuvaamisen. Silloin valokuvaajan on käytettävä erityistä varovaisuutta ja noudatettava lakia, joka koskee yksityisyyssuojaa.

Julkisilla paikoilla kuvaaminen

Laki mahdollistaa Suomessa julkisilla paikoilla kuvaamisen, mutta yksityisten henkilöiden kuvaaminen ja kuvien julkaiseminen voidaan kieltää tai siitä voi joutua seurauksiin, jolloin hyvän tavan mukaisesti lupa kuvaamiseen tulisi aina kysyä. Erillisissä yksityisten omistajien omistamissa tiloissa kuvaaminen on pääasiassa sallittua, ellei paikan omistaja sitä erikseen kiellä.

Yksityistilaisuuksissa kuvaaminen

Yksityisen tilan omistajalla tai tapahtuman järjestäjällä on oikeus kieltää paikalla olevien ihmisten tai tilojen kuvaaminen niin halutessaan. Kuvaaminen julkisissa paikoissa, kuten pelikasinoissa, klubeissa, diskoissa tai tapahtumissa voidaan kieltää esimerkiksi yksityisyyden suojan vuoksi tai häiritsevien kameravalojen takia tai muusta perustellusta syystä, eikä valokuvaaja voi silloin vedota perustuslakiin julkisissa tiloissa valokuvaamisen osalta.

Julkisten medioiden tullessa yleisimmiksi ja monien klubien tai tapahtumien mainostaessa erillisissä sosiaalisissa medioissa, valokuvaaminen saattaa olla asiakkaita paikalle houkutteleva mainoskikka, jossa yksittäisten tilassa asioivien henkilöiden valokuvia julkaistaan mainostusmielessä. Usein omissa tiloissaan otetut valokuvat, joihin asiakkaat ovat suostuneet, ovat paikan pitäjän omaisuutta ja voidaan siksi julkaista, vaikka välillä yksityissuojan osalta on tullut oikeusteitse käsiteltäviä riita-asioita.

Kasinoissa kuvaaminen saattaa myös olla tulenarkaa kuvausmateriaalia, sillä moni ei välttämättä halua tehdä tunnettavaksi sitä, että on ollut paikalla kuvaushetkellä. Kyseessä ovat yksityistilat, jolloin kasinoiden omistajat voivat kieltää kuvaamisen, jotta asiakkailla on mahdollisuus keskittyä kasinopeleihin. Pelaamiseen keskittyvälle vaihtoehtona on internetissä vierailtavat kasinot; katso paras nettikasino jotta voit nähdä mistä on kyse.

Tapahtumien kuvaaminen

Tapahtumien kuvaaminen yleisesti onnistuu tapahtuman järjestäjien luvalla, mutta tapahtumassa esiintyvät taiteilijat saattavat erikseen vaatia, että valokuvia ei oteta tai että tietoja ei julkisteta. Joissakin tapahtumisissa saatetaan vaatia, että salamavaloja ei voida käyttää ja valokuvaaminen vaatisi suurempaa valotusta, jolloin kuvaamista ei voida suorittaa. Yksityiseen käyttöön valokuvien ottamista ei voida kieltää julkisilla paikoilla järjestetyissä tapahtumissa, jolloin yksityisten esiintyjien kuvauskieltoja ei voida kontrolloida.