Taide on hyvin monimuotoinen käsite ja valokuvaus on yksi taiteen monipuolinen muoto. Voidakseen menestyä valokuvaajana ammattilaisella tulee olla hyvin vahva visuaalinen silmä ja näkemys kuvauskohteista ja paljon mielikuvitusta sekä uusia ideoita, sillä uusien mielenkiintoisten kuvauskohteiden ja kuvakulmien löytäminen ei onnistu vain teknisesti kameraa käyttävä. Nykyajan valokuvaaminen on yleistynyt sen jokaisessa muodossa niin suuresti ja visuaalisen sekä kuvallisen viestinnän määrä on lisääntynyt internetissä niin valtavasti, että valokuvaajan on menestyäkseen saatava erikoislaatuista ja katsojaa kiehtovaa materiaalia.

Taiteellinen valokuvaus

Kaikki valokuvat ovat visuaalista viestintää, mutta taiteellisen valokuvaamisen pyrkimyksenä on luoda yksi taiteen muodoista ja ilmaisukeino taiteellisille näkemyksille. Valokuvauksen taiteelliset yksityiskohdat ovat hyvin laaja-alaisia, jolloin valokuvaa katsova itse voi määrittää, kokeeko sen taiteena vai vain valokuvana. Yleisesti taiteellisiksi valokuviksi kuitenkin määritellään ne otokset, joissa värimaailma voi olla hieman poikkeava, otos esittää jotakin erilaista taiteellista kohdetta ja kuvassa on taiteellisempi tunnelma, joka on saatu aikaan erilaisilla valaistuksilla tai muilla efekteillä.

Mustavalkokuvaus

Aikamme ensimmäiset informatiiviset valokuvat olivat kaikki mustavalkoisia, sillä värien heijastamista kuviin oikein ei oltu vielä keksitty, mutta nykyaikaisesta tekniikastakin huolimatta mustavalokuvilla on nykyään hyvin kallisarvoinen taiteellinen arvo. Mustan ja valkoisen sävyiset kuvat korostavat valojen ja varjojen eroja, jolloin tunnelmasta saadaan värittömissä kuvissa helposti erikoisen tunnelmallisia ja näyttävämpiä. Tämä valokuvauksen muoto yleensä tapahtuu nykyään kuvankäsittelyohjelmien avulla helposti jälkikäsittelynä, jolloin kuvankäsittelijän on ymmärrettävä hieman paremmin taiteellista näkökulmaa saadakseen mielenkiintoisia teoksia. Mustavalkokuvien yleisiä aiheita ovat usein ihmishahmot tai yksinkertaiset esineet, vaikka käytännössä mitä tahansa voi valokuvata ilman värejä.

Abstrakti valokuvataide

Tässä taiteen muodossa valokuvattava kohde ei välttämättä esitä mitään tai siitä ei saada heti selville, mitä on yritetty kuvata. Pelkästään valokuvatessaan taiteellisuuden vangitseminen kuviin on äärimmäisen vaikeaa ja moni abstraktia valokuvataidetta kuvaava muokkaakin kuvia jälkikäteen, jolloin kuvankäsittely on pääasiassa tässä taiteen muodossa. Joskus tehostekeinoina valokuvatessa voidaan käyttää illuusioita, joiden avulla tiettyjä yksityiskohtia voidaan sumentaa tai rajata kuvasta niin, että ne saavat mystisemmän kokonaiskuvan. Abstraktin valokuvataiteen haasteena on, että sen ei pitäisi esittää mitään, jolloin kuvaajan tehtäväksi jää löytää sellaiset kuvakulmat, josta jää katsojalle vapaus päätellä, mitä otos sisältää.